Rychlá, efektivní
a kvalitní řešení

Zpočátku firma působila primárně v oblasti malířství a natěračství jako FO. V roce 2007 se transformovala na společnost Robert Janák s.r.o. a rozšířila své podnikání do oborů výše uvedených. Díky dlouholetému působení na trhu a stálým obchodním partnerům poskytujeme klientům rychlá, efektivní a kvalitní řešení včetně kompletního poradenství. S ohledem na jejich požadavky disponujeme potřebnou mechanizací, zařízením, technikou a zkušenými zaměstnanci. Za dobu svého podnikání se společnost stala solidním a spolehlivým partnerem pro zákazníky.

Autodoprava

Komplexní služby v oboru přepravy zboží

Mezinárodní a vnitrostátní přeprava zboží

Specializujeme se na rozvoz nápojů. Zajišťujeme přepravu volně loženého, paletového i kusového zboží.

Přeprava stavebního materiálu a techniky

Zajišťujeme přepravu sypkých materiálů, suti, kameniva, stavebního materiálu a techniky. Disponujeme vozidly s kontejnerovou nástavbou a hydraulickou rukou.

Zemní a výkopové práce

Široká nabídka služeb

Úpravy terénů

Zemní práce a změny terénu, jimiž se podstatně mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Využití: svahování, modelace, skrývání ornice na zahradách a pozemcích.

Zpevněné plochy

Stavební díla s vyhovující mechanickou odolností a stabilitou vznikající stanavební nebo montážní technologií. Druhy: zámkové a betonové dlažby. Využití: parkovací stání, chodníky, příjezdové cesty, venkovní terasy.

Drenáže

Podzemní systém sloužící k odvádění nebo vsakování dešťové či znečištěné povrchové vody a také pro snížení hladiny podzemní vody. Využití: stavby, zahrady, pláně.

Příprava pro bazény

Zahrnuje práce: přípravné zemní práce, vyrovnání dna výkopu, odvodnění základové desky, betonáž dna výkopu.

Kanalizační přípojky

Podzemní potrubí spojující vnitřní kanalizaci a kanalizační stoku. Odvádí z připojené nemovitosti odpadní vodu. Součástí kanalizační přípojky může být i revizní šachta.

Gabiony

Drátokamenný (drátoštěrkový) prvek sloužící k přenášení zemních tlaků, např. opěrně či zárubní zdi. Využívá se také v zahradní architektuře nebo jako zeď místo oplocení.

Výkopové práce

Výkopy přípojek veškerých inženýrských sítí, výkopy základových pásů, výkopy pro bazény a jezírka, hloubení základů pro oplocení, hloubení rýh pro drenáže, úpravy a modelace terénu.

Oplocení

Volně stojící stavba. Má za úkol zabránit nebo omezit pohyb přes hranici pozemku. Druhy oplocení: betonové, kovové, drátěné, dřevěné.

Demolice

Bourání budov a jiných staveb prováděné mechanizací nebo postupným rozebíráním. Využití: demolice rodinných domů, malých budov, dřevostaveb, hal, garáží atd.

Stavební a dopravní technika

Kolové a pásové bagry

 • od 1 do 30t
 • s hydraulickým kladivem
 • s půdním vrtákem
 • 3D nivelace
 • tiltrotátor

Dopravní technika

 • Tatra Phoenix 8×8
 • dempr 1,5 t
 • nákladní vozidla, nosnost 6 – 8 t
 • hydraulická ruka 10 m
 • nosič kontejnerů 8 t
 • drapák na sypké materiály

Prodej materiálu

Kompostovaná zemina

Rašelina

Mulčovací kůra

Štěrky a písky

Nabízíme prodej materiálu včetně dopravy na místo určení.

Odvoz a likvidace odpadů

Kompletní řešení

Dle zákona č. 185/2001 Sb. jsme oprávněni k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadu, vyjma nebezpečného. Zajišťujeme odvoz a následnou likvidaci.

Disponujeme kontejnery o objemu 3 až 20 m3, hydraulickou rukou s dosahem 10 m a drapákem.

Malby a nátěry

Bytové i komerční prostory

Interiér

 • malby bílé
 • malby barevné
 • dekorativní malby
 • protiplísňové nátěry

Fasády

 • zděné
 • plechové
 • dřevěné
 • mytí a čištění

Konstrukce

 • ocelové
 • betonové
 • dřevěné
 • protipožární nátěry

Naše práce zahrnuje kompletní servis, drobné opravy, stěhování, úklid a čištění. Používáme technologii Airless.

Reference

Spolupracujeme

Realizace

Volné pozice

Řidič "C"

Kontakty

Robert Janák
Jednatel společnosti
Leona Brůžková
Asistentka jednatele
Václav Matoušek
Dispečer dopravy
Jan Kubiček
Správce vozového parku

Provozovna:

Robert Janák s. r. o.
Okružní 665
37001 České Budějovice

Sídlo společnosti:

Robert Janák s.r.o.
Třešňová 217,
373 71 Adamov

IČ: 28084152
DIČ: CZ28084152

Zapsáno: Složka C 16292
vedená u Krajského soudu
v Českých Budějovicích